125636

ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekts “What they don’t say us?”
31.07.2017


 

Jaunieši iepazīstas ar Igaunijas, Maķedonijas, Bulgārijas un Turcijas medijiem un izvērtē to ticamību

 

No 16. līdz 21. jūlijam 35 jaunieši no Latvijas, Igaunijas, Maķedonijas, Bulgārijas un Turcijas Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā “What they don’t say us?” viesojas Maķedonijas pilsētā Strugā. 

Dažāda veida aktivitātēs jaunieši analizē medijus, iepazīstina pārējos projekta dalībniekus ar savas valsts kultūru un gūst jaunus draugus. Jaunieši aktīvi pēta pašmāju mediju uzticamību, attīsta kritisko domāšanu un iepazīstas ar citu dalībvalstu mediju lietpratību un lielākajām problēmām. Visi dalībnieki ne tikai centīgi piedalās projekta uzdevumu veikšanā, bet arī labprāt iepazīst citu kultūru pārstāvjus, raksturīgās īpašības un kultūratšķirības, apmeklējot katras valsts veidotos kultūrvakarus un iegūstot informāciju savstarpēju sarunu ceļā.

Vairāk par projektu: https://www.fakemedia.eu/ 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šajā grupā paustā informācija publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

      Atpakaļ