Inese Zlaugotne 

Inženiera kvalifikācija – profesionālais maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija, pieaugušo izglītības iestāde “Radošuma pils” - vadītāja, lektore. Siguldas valsts ģimnāzijas  direktora vietniece, pedagogs.

Manuprāt, svarīgi ķerties pie izaicinājuma, lai kāds tas arī būtu un tūlīt, bez gumijas stiepšanas. Drosmīgi, rotaļīgi un protams stabili sistēmā darbojoties, sarindojot visu “zināmā kārtībā”. Labprāt savu iegūto pieredzi nododu kolēģiem, īpaši domājot par audzināšanas aspektu, patstāvības, uzņēmības veicināšanas iespējām, ieradumu būtību un darbu ar tiem, lai vecinātu virzību.Dina Jaunzeme

Mg. paed., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja.

Es esmu kā nots simfonijā, ko pasaulē izspēlē vējš, kurš sevī satvēris cilvēku stāstus un sajūtas. Es mainos savā skanējumā caur sajūtām, nepārstājot brīnīties par to, ka viss ir mirklis, kurā piedzīvojam un atklājam sevi un apkārtējos, atkal un atkal no jauna. Es ticu, ka mēs katrs esam vietā un Laikā, lai piedzīvotu sevi un dotu artavu kopīgam skanējumam. Sadzirdēt, atrast un dot iedvesmu sev un citiem, apzinoties, ka vēl daudz kas šajā dzīvē ir iespējams pirmo reizi!Kristīne Zaksa

Dr.sc.admin., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” valdes locekle un trenere. Koučs, “Lumina Learning” praktiķe, lektore vairākās Latvijas augstskolās.

Lai dzīvē varētu iet uz priekšu, man ir svarīgi saglabāt iekšējo līdzsvaru. Nomierināt prātu, sajust sevi, savas vajadzības, vēlmes, nākotnes vīzijas un doties uz priekšu.

Ar dažādām pašizziņas un pašvadības metodēm, piemēram, koučings, personības īpašību izzināšana, palīdzu gan sev, gan citiem izprast sevi un citus, savas un citu vērtības, izvirzīt sev svarīgus mērķus un tos sasniegt.Gunita Elksne

Mg. paed., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Aizkraukles novada vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā. Mācību līdzekļa "Lasīsim gudri" līdzautore.

Esmu radoša, ir idejas un pieredze, kā skolas dzīvi  pilnveidot, padarīt harmoniskāku, pozitīvāku, produktīvāku. Viss ģeniālais ir vienkāršs, kopā vieglāk to ieraudzīt!Armands Līcītis 

Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma Pils” lektors. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komercdarbības profesionālo priekšmetu pedagogs, praktisko mācību un apmācību vadītājs, kvalifikācijas prakšu vadītājs.

Galvenais šī laikmeta stūrakmens ir – komunikācija. Sarunas, diskusijas, viedokļu apmaiņa. Ikdienā nepārtraukti komunicējot ar audzēkņiem stundās, starpbrīžos mēs mācamies un gūstam pieredzi.Dace Līcīte

Mg. izgl., st.Mg. psych. , Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma Pils” lektore. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas psihologs; WAPP Pozitīvās psihoterapijas konsultante; Karjeras konsultante; pedagogs.

Es vēl joprojām turpinu būt patstāvīgā kustībā… Un man tas patīk… Mans pašizziņas ceļš nu jau gadu desmitus ir bijis tik ļoti piesātināts un dinamisks, ka likumsakarīgi esmu atklājusi desmitiem ļoti vērtīgas metodes un sistēmas. Esmu atklājusi, ka tikai sevis iepazīšana un dzīvošana saskaņā ar savu īsteno būtību spēj sniegt patiesu laimes un harmonijas sajūtu. Šobrīd manas zināšanas ir ieguvušas jaunu kvalitāti un plūst pāri malām ar vēlmi dalīties ar citiem…Agnis Timermanis

Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektors. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs.

Kā vienmēr saku, oriģināli esmu saldenieks, bet nu jau gandrīz 10 gadus sevi saucu par liepājnieku, kuram patīk būt kustībā, uzzināt un izzināt jaunas lietas. Savā ikdienas darbā jauniešus mudinu darboties, izzināt un galvenais domāt un būt radošiem.Juta  Birzniece

Mg. paed., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja.

Esmu ceļā... Man patīk izzināt lietas, procesus, tēmas. Man patīk zināt, kur uzzināto lietot. Un tad, kad to zinu, man patīk dalīties. Domāt, darīt, dalīties...Iveta Kojāne

Mg. paed., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotāja, sākumskolas, latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja, audzināšanas darba koordinatore.
Ikkatram dzīvē jāatrod joma, kurā dzirksteļo, jūtas laimīgs, kas rada prieku un gandarījuma sajūtu. Man tā ir pedagoģija. Man joprojām patīk mācīties, iegūtās zināšanas, atziņas nodot kolēģiem, kā arī izmantot tās, lai pilnveidotu mācību procesu.Agnese Sarkane

Rīgas Angļu ģimnāzija, direktores vietniece operatīvā darba vadībā, sociālo zinību un vēstures skolotāja, klases audzinātāja vidusskolā.  

Dzīves stils - viegli, ar prieku un tikai uz priekšu!Vita Ozola

Mg. paed .pieaugušo izglītības iestādes” Ŗadošuma pils” lektore. Rīgas 25.vsk. un Rīgas Lietuviešu vsk. ģeogrāfijas , dabaszinību skolotāja un interešu izglītības rotu pulciņa pasniedzēja.

Labi zināmie slavenie Raiņa vārdi:”Pastāvēs,kas pārvērtīsies!” Mainās tehnoloģijas,mainās laiki, mānāmies mēs paši.
Mans moto: kreatīvitātei ir nākotne, jo vairāk dari, jo vairāk vari!
Esmu atvērta visam jaunajam, kas ienāk skolas dzīvē, nepatīk atkārtoties, apstāties pie sasniegtā. Neturu zināšanas pūrā, bet dalos.Kārlis Strautiņš ( foto jauns)

Maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē. Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors. Kursa “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” līdzautors un lektors.

Dzīves filozofija -  “Mācieties visu, ko vari, mācies jebkurā laikā, kad vari, mācies no visa ko redzi -  vienmēr pienāks brīdis, kad būsi pateicīgs, ka to darīji.”Agnese Zenfa ( foto jauns)

Profesionālais bakalaura grāds Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, Profesionālais maģistra grāds Izglītības vadībā. Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” lektore. Jelgavas 4.sākumskolas 1.-3. klašu skolotāja, klases audzinātāja, datorikas skolotāja, interešu izglītība – robotikas skolotāja.

Radoša un aktīva būtne, kurai vienmēr patīk būt kustībā, gan mācoties ko jaunu, gan pilnveidojot jau esošās zināšanas.  Nemiera gars, kas ilgi mierā nesēž.Arnita Čoiča ( foto jauns)

Bakalaura grāds - latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija,  Mg.sc.edu. Izglītības zinātņu maģistrs

Strādāju skolā kopš 2011. gada rudens, pieredze klases audzināšanā, latviešu valodas un literatūras mācīšanā 5. - 12. klasei, speckursa " radošā rakstīšana" īstenošanā vidusskolā. Esmu Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas biedre un valdes locekle.

Ikdienas darbā mani interesē jautājumi par skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšanu, skolotāja ietekmi uz skolēna mācīšanās motivāciju, pašizaugsmi un turpmāko rakstura attīstītu. Lāsma Cepleniece ( foto jauns)

 Profesionālais bakalaura grāds - pirmsskolas skolotājs. Liepājas PII "Saulīte" skolotāja

"Dzīvi vajag tvert"  - šāds moto raksturo manu mainīgo ikdienu darbā ar bērniem. Esmu atvērta jaunām pieredzēm ar vēlmi, vienmēr palīdzēt un līdzdarboties.Kristīne Uzāre – ( foto jauns)

Profesionālo bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas izglītības skolotājs. Pirmsskolas izglītības skolotājs, izglītības metodiķis.

Darbā ar bērniem mūs jāskatās šodienas situācija, jāizzina vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu viņu prasmes nākotnei.