JAUNUMI

124811

Atbalsts otrā gada skolotājiem mācību priekšmetu metodikā
01.04.2019


 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  16 stundu programmas “Atbalsts otrā gada skolotājiem mācību priekšmetu metodikā” īstenošana sadarbībā ar IZM 2018.gada decembris

 Programmas mērķis. Paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības jauno pedagogu profesionālo kompetenci praksē mācītā mācību priekšmeta metodikas jomā.
      Atpakaļ