JAUNUMI

124794

Ērgļi – vieta, kur sastapt ziemas saltumu un cilvēkus ar degsmi
04.03.2018


      Tomēr jāatzīst, ka tikai retais ērglēnietis redzēja, kā, laternu izgaismoti, slēpošanas trasē 16.februāra vakarā devās “Radošuma pils” cilvēki. Sabraukuši no dažādām Latvijas pusēm (Liepāja, Rīga, Aizklaukle) mēs 16.un 17.februārī ciemojāmies Ērgļu vidusskolā un sākumskolā, lai gūtu pieredzi no saviem kolēģiem. 

 

Kamēr daudzviet tikai runā par pedagoģiskā procesa un audzināšanas darba citādu organizēšanu un vadīšanu, Ērgļos tas jau notiek. Skolas direktore Inese Šaudiņa ir spējusi iedvesmot kolēģus pārmaiņu meklējumos. Kopā ar kolēģiem ir atrasti paņēmieni, lai skolēni jēgpilni un dziļi mācītos, attīstot savas pašizziņas un pašvadības prasmes. Protams, ka, ejot pārmaiņu ceļu, nekad nevar pateikt, ka viss ir sasniegts, jo tas ir nepārtraukts process, tomēr, šajās divās dienās, mēs pārliecinājāmies un piedzīvojām, ka cilvēki ar savu degsmi un entuziasmu var radīt citādu izglītošanās procesu.

 

Paldies Ērgļu skolas kolektīvam par uzdrīkstēšanos! Īpašs paldies skolotājiem, kuri deva mums iespēju vērot integrētās stundas. Stundas vadīja Inese Zlaugotne un Evita Punovska (literatūra, informātika), Indra Rone un Inese Šaudiņa (literatūra un angļu valoda), Aldis Olte un Vizma Veipa (sports, vizuālā māksla).

 

Mēs redzējām, kā pedagogi caur saviem mācību priekšmetiem viens otru papildina, rosinot skolēnus domāt, līdzdarboties un izprast vielu padziļināti, no dažādiem skatpunktiem. Neaizmirstami ir gūtie iespaidi sākumskolā, kur skolotāja Ieva Rota kopā ar saviem kolēģiem stāstīja un rādīja, kā tiek organizēts darbs, izmantojot kā caurviju vienotu tēmu visos priekšmetos. Starp mums bija kolēģi, kuri teica: “Es gribu vēlreiz iet sākumskolā, bet Ērgļos!”. 

Divas dienas Ērgļos, un var droši teikt – tur, kur cilvēki savu darbu dara ar degsmi un aizrautību, piedzimst olimpiskais gars! Kas tas ir? Tā ir uzdrīkstēšanās mēģināt, nepārtraukti treniņi, lai sevi spēcinātu, prieks par sasniegumiem un ticība, ka lielās uzvaras vēl priekšā! 

Mums, “Radošuma pils” cilvēkiem, katram tā bija maza olimpiāde, kurā galvenā balva bija pacilātas sajūtas, varēšanas garša un prieks. Paldies, Inesei Šaudiņai un Inesei Zlaugotnei par visu, ko guvām! Paldies, ikvienam Ērgļu skolā, kurš mūs uzņēma un sagaidīja ar patiesu sirsnību (īpašs paldies Aldim, kurš iedrošināja doties slēpošanas trasē)! Paldies, viesnīcas “Kore” kolektīvam – Jūsu viesmīlība bija vērtējama bezgalības skalā!

 

Paldies, Ērgļiem, jo ziema komplektā ar cilvēku degsmi, ir kā sakausējums, kura vērtība nav nosakāma!

 

 

Olimpiete no Liepājas Dina
      Atpakaļ