JAUNUMI

124789

Kursi pedagogiem Daugavpilī svētku noskaņās
01.01.2018


Skolotāja lielais izaicinājums ir ieraudzīt un izprast katra skolēna vienreizību. Katrs no viņiem ir tik citādāks un tik ļoti īpašs. Tikai skolotājs var ieraudzīt katra individuālo mācīšanās starta pozīciju, resursus un dot skolēnam iespēju darīt, būt, varēt. Kopā ar Daugavpils skolotājiem meklējām, piedzīvojām un atklājām katrs pats savu unikalitāti, spēcīgās puses, jo skolēns vienmēr mēģinās “spoguļot” mūs. 

Mēs – Inese, Dina un Armands – sajutām Daugavpils skolotāju plašās zināšanas, profesionālās prasmes un pozitīvo attieksmi. Šajos trīs komponentos slēpjas skolotāja profesionālās kompetences. Katram pašam ir jāatrod atbildes – cik es kā skolotājs vēlos sevi izaicināt, cik radīt, cik sadarboties, cik būt aktīvs mācību procesa dalībnieks.

 

Kursu saturs:

 

“ Skolotāja kompetences kā resurss pārmaiņu izglītībā”

 Kurss motivē pedagogus apzināt savu izaugsmes potenciālu, kļūt radošiem- radīt un ieviest savā darbā interesantas un jēgpilnas inovācijas.

 

“Uzņēmības un patstāvības veicināšana izglītības procesā”

Personīgi iniciatīva, uzņēmība, skaidras vīzijas radīšana, spēja pieņemt lēmumus un rīkoties ir kompetences, kas nodrošina personisko izaugsmi,  veicina sadarbību.

Domāšanas procesa pilnveidei pārmaiņu procesā iesaistītajām pusēm.

 

“Kritiskā domāšana un problēmu risināšana.”

 Metodes un paņēmieni ir vērsti uz kompetenču pieejā balstītu izglītību, trenējot sadarbību.

 

“Pašizziņa, pašvadība un mācīšanās mācīties”.

Dažādas praktiskas domāšanas metodes stundu darba pilnveidošanai, sadarbībai starp skolēniem.

 

Paldies, Daugavpils grupai par svētku sajūtu, kurai ļāvāties, iesaistījāties. Lai katrā darba dienā ir brīdis svētku sajūtai!

 


      Atpakaļ