JAUNUMI

Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: radošas pieejas un to īstenošana ikdienā
04.01.2016


 

10.30 - 11.00

Reģistrēšanās

11.00 - 11.15

Atklāšana. CVĢ direktores Guntas Bērziņas uzruna

11.15 - 11.45

Debates  „Skolā ir / nav vairāk jāmāca radošums”

A Jānis Tilaks, Emīls Lukjanskis – CVĢ

N Jānis Ošleja, Inese Šaudiņa – „Radošuma pils”

11.50 - 12.50

21.gs.zināšanu un prasmju koncepts.

LKA Latvijas Kultūras koledžas attīstības centra vadītājs Rolands Ozols

12.50 - 13.00

Pārtaukums

13.00 - 14.00

Skolotājs un skolas organizācijas kultūra.

LKA Latvijas Kultūras koledžas attīstības centra vadītājs Rolands Ozols

14.00 - 14.30

Kafijas pauze

14.30 - 15.10

Radošās darbnīcas „Pārsteidz sevi” 1. aplis  (iepriekš jāpiesakās)

      Kāpēc radošums skolā? Kristīne Zaksa, Ilga Kušnere               

      Provocējam, lai rodas ideja!  Inese Zlaugotne   

      Radošums kā resurss. Inga Ozola                                                         

      „Domā!”10.-12.klašu svešvalodu skolotājiem. Selga Goldmane

     „Mutes vaļā, mutes ciet!”  Ineta Ābola                                                  

      Sadarbība starp... var būt radoša. Agrita Bartušēvica                   

15.20 - 16.00

Radošās darbnīcas „Pārsteidz sevi” 2. aplis (iepriekš jāpiesakās)

     Kāpēc radošums skolā? Kristīne Zaksa, Ilga Kušnere                    

     Plānotājs – personības izaugsmei (skolas vadībai un audzinātājiem). Inese Šaudiņa

      Spēle kā radošuma veicinātāja literatūras stundā. Ina Gaiķe       

      Radošums kā resurss. Inga Ozola                                                        

      „Mutes vaļā, mutes ciet!”.  Ineta Ābola                                                

      Sadarbība starp... var būt radoša. Agrita Bartušēvica                

16.00 - 16.15

Konferences - semināra noslēgums. Apliecību izsniegšana.             
      Atpakaļ