JAUNUMI

124708

1. radošās domāšanas mācību seminārs skolotājiem jaunajā mācību gadā
Apskatīt komentārus (0)


08.09.2011


Arī šogad 100 Latvijas skolotāji sāka apgūt radošās domāšanas mācīšanas metodes. Pirmais mācību seminārs notika š.g. 22. un 23. augustā biznesa augstskolā „Turība”.  

Semināra pirmajā dienā dalībnieki varēja iepazīties ar programmu un jauno fakultatīvo mācību priekšmetu „Radošā domāšana”, kā arī sākt apgūt Edvarda de Bono „6 domāšanas cepures”. Darbs notika sešās grupās -  katra grupa pēc kārtas apmeklēja visas sešas domāšanas cepuru klases. Katrā klasē „skolēnus” sagaidīja viens vai divi vadītāji – profesionāli biznesa treneri un skolotāji, kuri demonstrēja radošu un neordināru pieeju mācīšanai. Kaut gan mācības bija nopietnas, nodarbību telpās valdīja līksmība un možs gars.

Semināra otrajā dienā, kurā piedalījās arī programmas iepriekšējā gada dalībnieki, bija iespēja iepazīties ar LEAN vadības metodi, ar kuru iepazīstināja Jaroslavs Romanovičs un Žanete Jaunzeme-Grende. Semināra dalībnieki tika arī iepazīstināti ar Latvijas Universitātes maģistrantu nodomiem sākt pētījumu par programmas ietekmi uz radošās domāšanas un citām prasmēm. Jaunajiem Radošuma pils dalībniekiem bija arī iespēja savstarpējās sarunās gūt atziņas un ieteikumus no iepriekšējā gada dalībniekiem.

Skolotāji ir pārliecināti, ka skolēnu radošuma un iniciatīvas veicināšanai ir jākļūst par vienu no skolas prioritātēm. Ērgļu vidusskolas skolotāja Inese Zlaugotne pauž gandarījumu par sadarbību ar „Radošuma pili”, kuru turpinās arī šajā mācību gadā: „Lai radoša domāšana kļūtu par visas skolas darba formu, ir nepieciešams visiem skolas skolotājiem izprast šīs metodikas būtību un lietot to gan stundās, gan ārpusstundu pasākumos. Tādēļ šajā mācību gadā tiek plānota domāšanas metožu apguve visiem skolas skolotājiem, to aktīva izmantošana, pieredzes apmaiņa.”

Arī radošās domāšanas treneru vadītājs Uldis Pāvuls ir gatavs darbam jaunajā mācību gadā: „Prieks, ka skolotāji vēlas mācīt radošās domāšanas metodes. Lielā interese par “Radošuma pils” iniciatīvu tam ir labs apliecinājums. Īpašs gandarījums būs turpināt sadarbību ar skolotājiem, ar kuriem kopā strādājām jau pagājušajā gadā.”

Šis mācību seminārs nebūtu īstenojams bez atbalstītājiem, kuri brīvprātīgi ieguldījuši savu kompetenci un darbu. Sirsnīga pateicība treneriem un lektoriem: Mārtiņam Martinsonam, Dacei Visnolai, Intai Jorniņai, Laumai Žubulei, Inesei Zlaugotnei, Inesei Šaudiņai, Uldim Pāvulam, Jaroslavam Romanovičam un Žanetei Jaunzemei-Grendei par to, ka bez atlīdzības veltīja savu laiku un dalījās ar savām zināšanām, mācot „jauniņos”.

Radošuma pils izsaka lielu pateicību visiem atbalstītājiem, bez kuru palīdzības nebūtu bijis iespējams noorganizēt šo skolotāju semināru:

·          Biznesa augstskolai „Turība” – par viesmīlību un iespēju izmantot mācību telpas.

·          „Rimi Latvija” – par sagādātajiem gardumiem kafijas pauzēs.

·          Apgādam „Zvaigzne ABC” – par sniegto iespēju treneriem iepazīties ar jaunāko latviski izdoto Edvarda de Bono grāmatu "Kā gūt radošas idejas".

·          Sabiedrisko attiecību aģentūrai „PR Stils” par semināra norises nodrošināšanu.

Tāpat Radošuma pils izsaka pateicību arī pašvaldībām un visiem pastāvīgajiem Radošuma pils atbalstītājiem.

Skolotājiem novēlam nezaudēt enerģiju un radošu garu, mācot domāšanas prasmes skolēniem!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA