JAUNUMI

Ideju grupa „Radošuma pils” vienojas ar LR Izglītības un zinātnes ministru par turpmākās sadarbības iespējām
Apskatīt komentārus (0)


16.06.2011


15. jūnijā ideju grupas „Radošuma pils” pārstāvji tikās ar LR Izglītības un zinātnes ministru Rolandu Broku, lai pārrunātu jau sasniegto pilotprojektā „Radošās domāšanas attīstība Latvijā” un vienotos par turpmākās sadarbības iespējām. Tikšanās rezultātā ministrijas pārstāvji apliecināja savu gatavību atbalstīt radošās domāšanas attīstību, pašlaik sniedzot nemateriālu atbalstu un popularizējot šo iniciatīvu, kā arī nākotnē izskatot finansiāla atbalsta iespējas.

Ideju grupas dibinātājs Jānis Ošlejs klātesošos iepazīstināja ar pilotprojektu, kura ietvaros 69 Latvijas skolās 2010./2011. mācību gadā tika ieviests jauns fakultatīvs mācību priekšmets „Radošā domāšana”. Tajā skolēni apguva Edvarda de Bono radošās domāšanas metodes, kas izskaidro domāšanas pamatprincipus, aptverot gan kritisko un analītisko, gan radošo domāšanu. Noslēdzoties pirmajam mācību gadam, ir apkopoti skolotāju un skolēnu iespaidi par jauno mācību stundu. Kā ieguvumu no šāda priekšmeta gan skolotāji, gan skolēni ir norādījuši iespēju paskatīties uz lietām plašāk. Tāpat viņi ir uzsvēruši, ka šāds priekšmets māca domāt, analizēt un saskatīt likumsakarības. Projekta dalībnieki ir atzinuši, ka visvairāk ir pietrūcis tas, ka radošā domāšana nav integrēta visos mācību priekšmetos. (Ar pilnu aptaujas rezultātu aprakstu var iepazīties Radošuma pils mājas lapā. )

Klātesošie ministrijas pārstāvji piekrita, ka ir jāatbalsta tas, lai iespējami vairāk skolotāju iepazītu radošās domāšanas metodes un izmantotu tās savos mācību priekšmetos. Nav pietiekami zināt dažādas metodes, bet būtiski ir tās pielietot, tāpēc nozīmīgs nākotnē risināms jautājums, ir iekļaut radošās domāšanas metodes augstskolu pedagogu mācību programmās.

Svarīgs ir jautājums, vai radošās domāšanas mācīšana skolās uzlabo kopējos mācību rezultātus. Šim nolūkam Latvijas Universitātes pētnieku grupa jau nākamajā mācību gadā plāno veikt programmas efektivitātes pētījumu, lai zinātniski izmērītu, kādu iespaidu šī programma atstāj uz skolēnu radošās domāšanas prasmēm un problēmu risināšanas spējām un kopumā – uz motivāciju mācīties.

LR Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks norādīja, ka starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos, piemēram, OECD, Latvija ieņem viduvējas pozīcijas, taču būtisku uzlabojumu varētu sasniegt attīstot skolēnu prasmes, kas palīdz risināt praktiskus uzdevumus.

Tikšanās apliecināja, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir pievērsusi uzmanību šim tematam un pauž atbalstu arī turpmākām „Radošuma pils” aktivitātēm. Kaut gan ir dažādi viedokļi par to, kā labāk radošās domāšanas prasmi izkopt – mācot kā atsevišķu priekšmetu vai integrējot to mācību priekšmetos, tomēr klātesošie bija pārliecināti, ka iesāktās aktivitātes ir svarīgi turpināt.

Tā kā „Radošuma pils” ir saņēmusi lielu skolotāju un skolēnu atsaucību, arī nākamajā mācību gadā tiek plānots darbu turpināt un apmācīt vēl 100 skolotājus visā Latvijā, kā arī nostiprināt esošo projekta dalībnieku zināšanas. Mācību kursā tiks iekļautas arī vēl citas radošās domāšanas metodes, kā arī tiks pilnveidota izstrādā mācību programma.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA