JAUNUMI

124683

Radošuma pilī Ziemassvētki
21.12.2010


21. decembrī Radošuma pilī sanāca mūsu radošās domāšanas projekta partneri, treneri un koordinatori, lai kopā atskatītos uz to, kas šogad paveikts, apmainītos ar labiem vārdiem un labām iecerēm nākotnē. Dzirdējām, kāpēc katrs ir iesaistījies projektā, kas liek ticēt idejai un motivē turpināt iesākto. Bija patiesi interesanti, jo katra stāsts bija atšķirīgs un daudziem vēl nedzirdēts.

Izsakām lielu paldies visiem partneriem un atbalstītājiem, ka palīdzat mums stiprināt radošo domāšanu Latvijā.
Patiesi sirsnīgus un jaukus Ziemassvētkus vēlot,

Radošuma pils komanda 
      Atpakaļ