JAUNUMI

124674

Diskusijas par radošu domāšanu izglītībā kopsavilkums
15.12.2009


Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un ideju grupa “Radošuma pils” Eiropas radošuma un inovāciju gada laikā š.g. 22.oktobrī rīkoja diskusiju “Latvijas stratēģija radošās domāšanas apmācībai izglītības sistēmā”. Diskusijā piedalījās Eiropas radošuma vēstnieks Dr. Edvards de Bono, kura radošās domāšanas apmācību metodes tika izmantotas skolās visā pasaulē, un Dr. Rita Kaša, kura ir veikusi pētījumu par radošās domāšanas attīstību Latvijas skolās. Diskusijas dalībnieku vidū bija arī izglītības un zinātnes ministre Dr. Tatjana Koķe, valsts pārvaldes, nevalstiskā sektora un akadēmiskās vides pārstāvji, kā arī uzņēmēji un skolotāji.

Radošās domāšanas elementi jau ir atrodami gan Latvijas izglītības sistēmā, gan arī uz to aicina Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija Latvija 2030. Taču lai Latvijas sabiedrībā varētu attīstīties masveida jaunrade, ir nepieciešama sistemātiska radošas domāšanas ieviešana Latvijas izglītības sistēmā, pārliecināti uzņēmēji, kas apvienojušies ideju grupā “Radošuma pils”. Dr. de Bono uzsver, ka radoša domāšana nav talants, bet gan prasme, ko katrs var apgūt, tāpēc domāšanas ieviešana izglītībā ir tikpat svarīga kā mācīt matemātiku, lasīšanu un rakstīšanu. Šīs prasmes apmācībai ir lielāka ietekme, ja to māca kā atsevišķu priekšmetu, taču to var integrēt arī citos priekšmetos.

Diskusijas dalībnieki vienojās, ka ir nepieciešams turpināt aizsākto diskusiju par domāšanas un it īpaši radošās domāšanas ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā. Dr. de Bono metodes, kas tiek izmantotas skolās, piemēram, Lielbritānijā, Venecuēlā, Ķīnā un Kanādā, var būt labs pamats domāšanas plašākai ieviešanai arī Latvijas skolās, taču ir nepieciešama skaidra vīzija, par vēlamajiem mērķiem, skolotāju apmācība šajās metodēs, rezultātu izvērtēšana, iespēja skolotājiem pieredzes apmaiņai, kā arī pastāvīgam atbalstam skolotājiem. Domāšanas ieviešana skolās varētu būtiski mainīt arī skolēnu attieksmi pret mācību metodēm un veicināt lielāku pieprasījumu no viņiem pēc radošuma izglītībā.

Ideju grupa “Radošuma pils” sadarbībā ar Junior Achievement Latvija turpinās darbu pie piedāvātu domāšanas rīku ieviešanas, kas varētu būt pirmais solis plašākai radošās domāšanas ieviešanai Latvijas izglītības sistēmā.

Diskusijas kopsavilkums pieejams šeit.
      Atpakaļ