Spēcīgie jautājumi kā instruments klasvadībā dialoga īstenošanai problemsituācijās

-       Ar piemēriem no ikdienas situācijām, papildināsim izpratni par to, kādi jautājumi rosina  skolēnu meklēt atbildes un uzņemties atbildību par savu uzvedību?

-       Jautājumi, kas vada skolēnu, nekavējoties risina problēmu, fokusē uz mērķi un  kļūst par paradumu izaugsmes domāšanai.

Piesakies programmai


Spēcīgie jautājumi kā instruments klasvadībā dialoga īstenošanai problemsituācijās
"Radošuma pils" vadītāja 
Inese Zlaugotne
Zaļa iela 27-13, Ērgļi

LV2840, Latvija

 radosumapils.latvija@gmail.com
 +371 2 632 8684

Tālrunis :

+371 2 632 8684