Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju veidošanas iespējas mācību stundās

-           Pašvadītas mācīšanās būtība un elementi.

-           Atbalsta metodes pašvadītas mācīšanās veidošanai.

-           Ieradumu un atbildības veidošana pašmotivācijas paaugstināšanai.

Piesakies programmai


Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju veidošanas iespējas mācību stundās
"Radošuma pils" vadītāja 
Inese Zlaugotne
Zaļa iela 27-13, Ērgļi

LV2840, Latvija

 radosumapils.latvija@gmail.com
 +371 2 632 8684

Tālrunis :

+371 2 632 8684