Pašvadīta mācību procesa pamats - daudzveidīgu domāšanas metožu lietošana

Vispusīga plaša skatījuma attīstīšana, domāšanas ceļu veidošana pašvadīta procesa

nodrošināšanai.

Domāšanas principi mērķtiecīga grupas darba efektivizēšanai.

Radošas domāšanas paņēmieni ikdienas uzdevumu un netradicionālu pieeju realizēšanai.

Piesakies programmai


Pašvadīta mācību procesa pamats - daudzveidīgu domāšanas metožu lietošana
"Radošuma pils" vadītāja 
Inese Zlaugotne
Zaļa iela 27-13, Ērgļi

LV2840, Latvija

 radosumapils.latvija@gmail.com
 +371 2 632 8684

Tālrunis :

+371 2 632 8684