“Audzināšanas un mācību darba sinerģija rakstura veidošanas kontekstā”

Caurviju prasmju praktiska attīstīšana rakstura audzināšanas  pieejas realizēšanai.

Pozitīvas uzvedības ieradumu veidošana.

Plānošanas prasmju attīstīšanas  nozīmīgums, nodrošinot pakāpenību un pēctecību bērna rakstura veidošanas procesā.

Mērķtiecīga bērna lietpratības vērtību sistēmas pilnveidošana mācību un audzināšanas darbā kompetenču izglītības kontekstā.

Metodes un paņēmieni  rakstura audzināšanā

Skolēna līdzdalības plānojums, iesaiste

Piesakies programmai


“Audzināšanas un mācību darba sinerģija rakstura veidošanas kontekstā”
"Radošuma pils" vadītāja 
Inese Zlaugotne
Zaļa iela 27-13, Ērgļi

LV2840, Latvija

 radosumapils.latvija@gmail.com
 +371 2 632 8684

Tālrunis :

+371 2 632 8684