Diferenciācija, individualizācija un personalizācija bērncentrētas izglītības pieejas īstenošanai

-      Jēdzienu būtība, atšķirības un iespējas.
-      Pašvadīta mācīšanās.
-      Metodika.
-      Uzdevumu diferencēšanas iespējas.

Piesakies programmai


Diferenciācija, individualizācija un personalizācija bērncentrētas izglītības pieejas īstenošanai
"Radošuma pils" vadītāja 
Inese Zlaugotne
Zaļa iela 27-13, Ērgļi

LV2840, Latvija

 radosumapils.latvija@gmail.com
 +371 2 632 8684

Tālrunis :

+371 2 632 8684