125635

ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekts “Shape your mind”
24.09.2017


2017.gadā

no 16. līdz 23. septembrim 40 jaunieši no Latvijas, Bulgārijas, Maķedonijas, Turcijas piedalījās Erasmus + jauniešu apmaiņas projektā "Shape your mind" Turcijā, pilsētā Nevšehirā. Projekta ietvaros jaunieši analizēja mediju ticamību , veidoja paši savas ziņas, apmeklēja vietējo laikrakstu, kā arī iepazina citu tautu kultūru un tradīcijas. Projekta rezultātā jaunieši attīstīja savu kritisko domāšanu un iemācījās analizēt medijos sniegto informāciju.

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šajā grupā paustā informācija publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 
      Atpakaļ