125637

Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekts “No veidošanās līdz izpildījumam starptautiskā vidē” (angliski “From forming till performing in international environment” )
31.05.2016


Biedrības “Domāts – darīts” mācību centrs “Radošuma pils” ar Eiropas Komisijas finansējumu un Matīšu pamatskolas atablstu no 4.maija līdz 10.maijam (2016.g.) programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros īstenoja jauniešu apmaiņas projektu “No veidošanās līdz izpildījumam starptautiskā vidē” (angl. “From forming till perfoming in international environment”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesiasti sociālajos procesos un pilnveidot jauniešu spējas sadarboties starptautiskās komandās. Jaunieši iepazīst vienlaicīgi gan procesus, kas norisinās komandas darbā un kā tos var uzlabot, gan arī paši izstrādā idejas, kā veicināt jauniešu aktivitāti un iniciatīvu, kā risināt dažādas sabiedrībā pastāvošas sociālās problēmas, kas skar jaunatni.

Matīšos viesojās jaunieši no Turcijas, Maltas, Itālijas, Protugāles un Latvijas. Katras valsts jaunieši nāk ar savām tradīcijām, paradumiem, komuniokācijas īpatnībām, bet viņus visus vieno kopīgs mērķis – interese par citām kultūrām un gatavība pieņemt starpkultūru atšķirības. Jau pirmo dienu laikā jauniešu vidū izveidojās cieša sadarbība dalībnieku starpā un projekta noslēgumā viņi jau strādāja pie jaunu projekta ideju radīšanas, lai atbalstītu citus jauniešus kļūt aktīvākiem sabiedrībā.

Arī Matīšu pamatskolas skolēniem radās interese par jauniešu darbu un viņi pat iesiastījās atsevišķās aktivitātēs.

10.maijā jaunieši prezentēja reālas projekta idejas un to plānus. Un pēc tam, kad apmaiņas nedēļa bija noslēgusies, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, viņi vēl joprojām uztur kontaktus un ir tikušies arī citos projektos.  

 

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šajā grupā paustā informācija publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

 
      Atpakaļ