61887

Kursi pašavaldībām, organizācijām, uzņēmumiem
05.01.2018


 

 •        Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana izglītībā/organizācijā jeb Koučings (programmai ir vairākas mērķauditorijas: skolotāji, izglītības vadītāji, pašvaldību vadītāji un viņu vietnieki, pašvaldību darbinieki. Vēlams veidot atsevišķas grupas);
 •        Vadītājs kā potenciāla vairotājs;
 •        Vadītājs, kuram uzticas un seko;
 •        Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam
 •        Interaktīvas nodarbības „ Iztēli un radošo domāšanu veicinošu vingrinājumu komplekss sev un kolēģim/draugam"

        Kursa mērķis: Apgūt iztēli un radošo domāšanu veicinošus vingrinājumus, prasmīgi rast to pielietojumu jaunu ideju radīšanā un realizēšanā. (Kursa apraksts)

 •        Radošā līderība;
 •        Izaugsmi veicinoša sadarbība
 •        "Efektīvas komunikācijas veidošana".  Kursa mērķis:  paaugstināt komunikācijas efektivitāti organizācijā, uzlabojot komunikācijas dalībnieku savstarpējās uzticēšanās veidošanas prasmes, aktīvās klausīšanās prasmes un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes. ( Kursa apraksts)
 •        "Komandu efektivitātes celšana". Kursa mērķis: paaugstināt komandu efektivitāti, izpētot komandu veidošanās posmus, šķēršļus un veicot praktiskus uzdevumus savstarpējā suzticēšanās celšanai un sadarbības noteikumu izveidošanai. (Kursa apraksts)

 

Veiksmīgu un radošu darbību vēlot :) RP

 

Kontakti:  radosumapils.latvija@gmail.com vai tālr. 26328684
      Atpakaļ
Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: