JAUNUMI

124803

Programma izglītības vadītājiem un vietniekiem - "Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana"
27.11.2018


Uzņemam dalībniekus profesionālās pilnveides programmā  "Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana" izglītības vadītājiem un vietniekiem.

Programmu veido 4 moduļi un programmas sākums ir 2019.gada 10.janvārī.

 

PROGRAMMAS MĒRĶI:

 

 • pilnveidot tādas vadītāju kompetences kā attiecību veidošana un uzturēšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, komandas vadīšana, organizācijas vērtību apzināšanās, orientācija uz attīstību un uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, stratēģiskais redzējums
 • izveidot atbalsta vidi programmas dalībniekiem šo kompetenču pastāvīgai pilnveidei.

 

PROGRAMMAS TĒMAS

 

 • Pašattīstība un efektīva komunikācija.
 • Personiskās efektivitātes vadība.
 • Vadība un sadarbība – mērķi, procesi, cilvēki.
 • Praktiskas stratēģijas rezultātu sasniegšanai.

 

PROGRAMMAS REZULTĀTI

 

Programmas dalībnieki:

 • pratīs veidot uz sadarbību, izaugsmi un radošumu balstītu  vidi skolā, kas ļauj attīstīties gan skolēniem, gan skolotājiem;
 • pilnveidos efektīvu, uz risinājumu vērstu komunikācijas prasmi darbā ar kolēģiem, kā arī skolēnu vecākiem;
 • apgūs tādas kolektīva vadīšanas prasmes, kur kolektīvs vairāk nāks klajā ar iniciatīvu un uzņemsies pats atbildību par to realizēšanu;
 • apgūs metodes organizācijas attīstības plānošanai un lēmumu pieņemšanai;
 • labāk apzināsies savus iekšējos un komandas resursus,  savas un komandas ietekmes un atbildības sfēras;
 • iegūs atbalsta un uz sadarbību un izaugsmi vērstu vidi, daudz pieredzes apmaiņas ar līdzīgi domājošiem skolu vadītājiem no visas Latvijas.
 • Saņems A apliecību par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (64 st.) apgūšanu;

 Vairāk informācijas par programmu un pieteikšanos.
      Atpakaļ