JAUNUMI

124788

Pedagogu profesionālās pilnveides A programmas “Kvalitatīvas izglītības katram bērnam nodrošināšana, ieviešot un īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā”
01.01.2018


Realizēta kursu programma

“Kvalitatīvas izglītības katram bērnam nodrošināšana, ieviešot un īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā”

 

3 reģionos: Siguldas, Rīgas un Liepājas , sadarbībā ar "Vitae"Liels paldies Siguldas Valsts ģimnāzijas, Liepājas Valsts ģimnāzijas un Rīgas  V.Zālīša  sākumskolas administrācijai par telpu nodrošināšumu kursu vajadzībām. 

 

      Programmas satura metodikas daļas:

     

      1. Metodika izglītības iestādes sabalansētai darbībai - skolotājs kā līderis un viņa vadošā loma skolēna, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes, iegūt prasmes lietot zināšanas, attīstībā

      2. Skolēnu darbs individuāli un sadarbība grupās pie apjomīgiem starpdisciplināriem uzdevumiem un projektiem;

      3. Skolēnu reflektēšana par savu mācīšanos un domāšanu, mācību sasniegumu vērtēšana – darbu portfolio, darbības novērojums praksē, lomu spēles, gadījumu izpēte.

      4. Starpnozaru kompetenču pilnveide – no zināšanām uz zināšanu lietošanu daudzveidīgās situācijās, kontekstos – reāla mācīšanas pieejas maiņa skolā;

      5. Sasniedzamo rezultātu izmantošana mācību saturā, mācību darba organizācijā un vērtēšanā;

      6. Stratēģijas un metodika sistēmiskai pieejai mācību procesā:

  •       skola kā mācīšanās organizācija; 
  •       katra skolēna potenciāla attīstīšana; 
  •       iedvesmot skolēnus mācīties un sasniegt augstus mērķus;
  •       paaugstināt skolēnu interesi un motivāciju mācīties.

      7. Mācīšanās, iedziļinoties un apgūstot caurviju prasmes: pašizziņa un pašvadība, domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, daudzveidīgu, kompleksu uzdevumu formulēšana, piemērotākie problēmu risināšanas paņēmieni, uzņemoties atbildību par savu mācīšanos.
      Atpakaļ