JAUNUMI

124780

30.08.2017. Seminārs/kursi Riebiņu novada pedagogiem "Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process"
25.08.2017


 30.08.2017.

Seminārs/kursi Riebiņu novada pedagogiem

"Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process"
 

Pamattēmas:

"Skolotājs un viņa loma audzināšanas procesā"

 

"Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process" darbs 2. grupās: pirsmskola un sākumskola; pamatskola, vidusskola

"Kas ietekmē mūsu sadarbību?"

 Lektores: "Radošuma pils" vadītāja, skolotāja Inese Zlaugotne un Liepājas PII "Saulīte" vadītāja Dina Jaunzeme


      Atpakaļ