JAUNUMI

124747

Radošā domāšana caur Humānās pedagoģijas prizmu
11.09.2014Mēs dzīvojam pasaulē, ko vienlīdz lielā mērā veido gan dabiskā vide, gan cilvēku idejas,, uzskati un vērtības. Domāšana un jušana nav tikai vienkārša pasaules uztveršana, tā ir arī ideju radīšana un jēgpilna pieredzes interpretēšana. Radošums ir cilvēka gara spēju lielākais talants. Jo sarežģītāka kļūst pasaule, jo radošākiem jātop mums, lai spētu pārvarēt dzīves izaicinājumus.

Programmas mērķis
 Humānās pedagoģijas ideju un radošās domāšanas metožu  apgūšana, to praktisks pielietojums savas un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Uzdevumi
•      Apgūt radošās domāšanas metodes ideju radīšanai un izvērtēšanai: CoRT2, CoRT4, E.de Bono Sešas domāšanas cepures;
•      Trenēties radošās domāšanas metožu praktiskā pielietošanā mācību procesā un ikdienas dzīves situācijās;
•      Iepazīt un izprast Humānās pedagoģijas idejas;
•      Saskatīt Humānās pedagoģijas ideju praktisku pielietojumu mūsdienu izglītības sistēmā;
•      Uzlabot savu dzīves kvalitāti, mainot domāšanu.

Galvenās tēmas
•      Iedvesma un spēka avoti dvēselei;
•      Svētki un dzīves mirkļi, kas bagātina dvēseli;
•      Prāta un sirds izglītība;
•      Sešas domāšanas cepures-iedarbīga domāšanas metode;
•      CoRT2, CoRT4 –metodes ideju analīzei un radīšanai.

Rezultāti
1. Skolotāji un izglītības iestāžu vadītāji:
- iegūs praktisku un ērti izmantojamu materiālu/metožu bāzi dzīves kvalitātes uzlabošanai;
- apgūs prasmi lietot radošās domāšanas metodes; 
- vairos interesi par metodēm, ar kuru palīdzību var attīstīt  gan savu, gan skolēnu radošo domāšanu; 
- mācīsies diskutēt par profesionāliem jautājumiem;
- A līmeņa tālākizglītības programmas apliecība par 42 stundām.

2. Bērniem un jauniešiem:
- rosināta skolēnu interese līdzdarboties, attīstīt savu radošumu, kopt emocionālo inteliģenci;
- aug interese par mācību procesu un saturu kā vērtīgu informācijas un pieredzes ieguves veidu;
- var ātrāk un veiksmīgāk sagatavoties pārbaudes darbiem, sasniegt labākus rezultātus, jēgpilni organizēt savu darbu skolas vidē;
- uzlabojas skolēnu savstarpējā saskarsme.

3.Skola:
- programma atbalsta izaugsmi un radošumu veicinošu vidi, kas ļauj garīgi bagātināties ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem;
- darbinieki kļūs radošāki, atvērtāki, priecīgāki, sociāli aktīvāki;
- pielietojot programmā iekļautās metodes skolas iekšējā kultūrvide kļūst pozitīvāka.

Process

Laiks: 7 dienas , 42 stundas, 5 mēneši - 27., 28. novembrī, 16.,17. janvārī, 19., 20. februārī., 6.martā.

Vieta: Rīgā, b/a Turība Augstskolā 
Grupa: līdz 24 dalībniekiem, lai nodrošinātu iespēju individuālai pieejai

Izmaksas: Diena - 20 EUR,  nodarbību cikls - 140 EUR vienam dalībniekam. Cenā iekļauts lektoru darbs, mācību materiāli, atbalsts RP attīstībai, kafijas pauzes.

Mācību maksu eispējams dalīt vairākās daļās. 

Pieteikšanās līdz 17.11  


Programmas īstenotāji 
Ilga Kušnere – Humānās pedagoģijas ideju atbalstītāja, radoša skolotāja, Radošuma pils trenere,
Jānis Ošlejs – speciālists ekonomikas jautājumos,  uzņēmuma “Primekss” valdes priekšsēdētājs, Radošuma pils dibinātājs,
Ieva Kimonte - Radošuma pils direktore, Koučinga speciāliste,
Inese Šaudiņa - Ērgļu vsk. inovatīva direktore, Radošuma pils trenere,
Rolands Ozols - Radošuma pils treneris, izglītības nozares speciālists,
Inese Zlaugotne - Radošuma pils trenere, speciāliste uzņēmējdarbībā.

Atsauksmes
”Tā ir līdzīgas domāšanas, labestīgas gaisotnes, sirds siltuma ražošanas laboratorija”
Z.Bērza- Smiltenes novada muzeja vadītāja.
„Ļoti interesanti un jauki kursi, kurus vajadzētu apmeklēt visiem skolotājiem, skolu vadībai, lai varētu apgūto īstenot skolā  un savā dzīvē”- skolotāja I.Medne.
„Ziniet, mīļie, šīs nodarbības bija kaut kas īpašs, pirmkārt, jau pašai priekš sevis. Radoši domāt ir tik jauki!”-Smiltenes ģimnāzijas vecāku  domes  pārstāve V.Brunovska.
„Humānā pedagoģija iet blakus radošajai domāšanai. Abas kopā ar Bērnu paveic lielas lietas, un ne tikai ar Bērnu. Mainās skolotājs kā personība”- Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolotāja R.Melzoba.

Komentārs no programmas vadītājas :
„Apgūstot  kursa programmu, Tev būs iespēja aktīvā darbošanās, domāšanas, klausīšanās un vērošanas procesā apgūt radošās domāšanas metodes, gūt ieskatu  Humānās pedagoģijas idejās, praktiski tās pārbaudot savā dzīvē. Būs iespēja apgūt darbības rīkus, kā mērķtiecīgi strādāt 21. gadsimta skolā , lai mūsu skolēni augtu par atbildīgiem, iniciatīvas bagātiem cilvēkiem , kuru augstākās vērtības ir dzīve un laimīgs cilvēks.”

Kontakti:

 

 Ilga Kušnere 

ilgakusnere@gmail.com 
mob. Tel.:26219607
www.radosumapils.lv
      Atpakaļ