20170

IZM diskusija „Pārmaiņas vispārējā izglītībā”
29.12.2011


Inta
Datums: 2012-01-03
Dažas pārdomas: 1. Neatvieglot mācību saturu tiem skolēniem, kuri var mācīties. Skolēnus apmācības procesā dalīt pa spēju līmeņiem. Mūsu mazā valstī atvieglojot mācību saturu, mēs panāksim vēl lielāku izglītības kvalitātes pasliktināšanos. Mācību saturu noteikti ir jāatvieglo profesionālajā izglītībā neuzliekot viņiem par pienākumu kārtot CE tādā pašā līmenī, kā vispārējā vidējā izglītībā. 2. Pārskatīt mācību satura apguves laiku atkarībā no skolēnu vecumposmu īpatnībām. 3. Iespējams, ka pēc 6. klases, vai arī citā vecumā, jāturpina izglītība katram piemērotā izglītības programmā - ar neatvieglotu, vai atvieglotu mācību saturu, vai pat vēl vairāk padziļinātu mācību saturu,t.i., veidot dažāda līmeņa skolas. Pašlaik nosaukums "ģimnāzija" reāli ir cita forma, ne cits saturs. 4.Piekrītu domai, ka 5. - 6. gadīgo apmācību pirmskolas izglītības iestādē varētu pārdēvēt par 1. klasi. Bija jau eksperiments ar mācībām no 6 gadu vecuma - problēmas sākās ar eksaktajiem priekšmetiem 7. un 8. klasē, jo liela daļa no šiem skolēniem vēl nebija gatava apgūt fiziku, ķīmiju, ģeometriju. 5. Noteikti skolās jābūt valsts finansētiem palīgskolotājiem u.c. atbalsta personālam, īpaši 1. - 6. klasēs. 6. Topošo skolotāju apmācībā izmantot Iespējamās misijas idejas, nevis skolotājus mācīt tā, kā pašlaik, bet ar IM palīdzību par skolotājiem ātļaut strādāt iem, kam nav pedagoģiskā izglītība. Zināmā mērā tā ir absurda situācija. Protams, ka skolotājiem ir jānodrošina konkurētspējīgs atalgojums, lai jaunatne vēlētos iegūt šo izglītību. 7.Atbalstu skolu decentralizāciju gan finansiālu, gan metodisku. Tādējādi uzdodot skolu direktoriem reālu atbildību, reālās iepējas mainīt lietas un samazinot pārvaldes un kontroles aparātu. 8.Neuzsākt direktoru terminētu darba līgumu slēgšanu, bet gadījumā, ja direktora darbs ir neatbilstošs, viņu nomainīt likuma noteiktajā kārtībā. Ir ļoti daudz argumentu, kas šo apstiprina. 9. Mācību gadu var pagarināt sakārtojot esošo - VPD sesiju uzsākt tikai ar 1. jūniju (tiek ieekonomētas 2 nedēļas), projektu nedēļu arī iespējams organizēt jūnija sākumā. Ja jūnijā tiek paredzētas mācību ekskursijas, tad tam obligāti nepieciešams valsts finansējums. Jūnijā jau tagad skolotāji strādā ar skolēniem, kuru vērtējumi ir nepietiekami. 10. Protams, turpināt diskusiju par to, kādas prasmes skolēniem būtu jāapgūst. Kā vienu no tādām noteikti uzskatu dažādu domāšanas metožu apgūšanu, komunikācijas prasmes, sevis pasniegšanas prasmes.

Atpakaļatstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAZaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: