61885

2019./2020. mācību gadā piedāvātie kursi
10.07.2019


Skolotāju kolektīvam uz vietas skolā - izbraukuma nodarbības

 IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪBAS KOMANDĀM

 

JĒGPILNAS UN ILGTSPĒJĪGAS IZAUGSMES VEICINĀŠANA

jeb koučings izglītības vadībā

 PROGRAMMA

   

PEDAGOGIEM  

 
 
 • Pedagoga efektīva darbība mācību un audzināšanas procesā

 ( 6-12 stundas)

 PROGRAMMA
 
 • Pašvadīta mācību procesa pamats - daudzveidīgu domāšanas metožu lietošana 

( 6 stundas)

 PROGRAMMA
 
 •  Dažādu mācību stundu veidošana

 ( 6 stundas) 

 
 
 •  Mācību satura plānošana skolas līmenī  ( 6 stundas)
 
 
 •  Sadarbība - pamats efektīvai mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai 

( 6-12 stundas) 

 
 
 •   Efektīva, saliedēta komanda – pamats rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumama
 PROGRAMMA
 
 •  Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process.

( 6  vai 12 stundu programma)

 /Atbilstoši MK noteikumi Nr.480;15.07.2016

  PROGRAMMA 

 
 •  Jēgpilnas un ilgspējīgas izaugsmes veicināšana jeb Koučings skolā - pedagogiem
 
 
 • Pedagogs - personība ar pašapziņu, radošs darītājs un lietpratējs

( 6-12 stundu programma) 

 PROGRAMMA
 
 •  Skolotājs kā mācīšanās arhitekts
  PROGRAMMMA
 
 •  Kompetences personības izaugsmei - skolēnu domāšanas un radošuma attīstīšana izglītības procesā.( 6 vai 12 stundas)
 PROGRAMMA
 
 •  Izglītības iestādes vide, kas veicina mācīšanu un  mācīšanos, izglītojamā , pedagoga un vecāku savstarpējo sadarbību
 • ( 6 - 12 sundas)
 PROGRAMMA
 
 •  Pedagogu darbības loma vērtībizglītībā jeb sevis iepazīšana un pašapziņas veidošana saskaņā ar tikumiskajām vērtībām
 

PIRMSSKOLAI

  KOMPETENČU IZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ – IZAICINĀJUMS UN IESPĒJA ( 6- 8 stundas)  PROGRAMMA
  CAURVIJA DOMĀŠANA UN RADOŠUMS – KĀ PADARĪT DOMĀŠANU REDZAMU UN RADOŠUMU AKTĪVU( 12-24 stundas) 
 

 

JAUNUMS - skolām sadarbībai ar vecākiem

 

PROBLĒMU RISINĀŠANAS UN DEFINĒŠANAS PRASMES - skolēniem kopā ar vecākiem un  pedagogiem.

 

Piesakies vai izsaki savu interesi rakstot uz radosumapils.latvija@gmail.com vai zvanot 26328684 

 
      Atpakaļ
Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: