103415

Kursi pedagogiem "Pedagogu darbības loma vērtībizglītībā jeb sevis iepazīšana un pašapziņas veidošana saskaņā ar tikumiskajām vērtībām."
03.12.2018


Pamatojoties uz MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 480 ieteikumiem, piedāvājam interaktīvas un uz kompetencēm balstītas mācību metodes, kuras attīsta skolēnos prasmi strādāt patstāvīgi, radoši un kritiski, izvērtējot savus sasniegumus.

 

Apmeklējot mūsu vadītos kursus, dalībniekiem, praktiski darbojoties, tiks doti ieteikumi, kā klases stundās, sadarbībā ar vecākiem un jebkurā mācību priekšmetu stundā diskutēt ar skolēniempar dzīves vērtībām un meklēt atbildes uz jautājumu, kā dzīvot labākā sabiedrībā, izkopjot savas tikumiskās vērtības. Lai iegūto informāciju varētu izmantot praktiskā darbā, kursanti saņems izdales materiālus un norādes uz resursiem, kurus izmantot darbā ar skolēniem. 

 

 

 
      Atpakaļ
Zaļā iela 27 - 13, Ērgļi
LV-4840, Latvija
radosumapils.latvija@gmail.com
+371 26328684
           

Sazinies ar mums

vārds:
E-pasts:
Piezīmes: